Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatvédelmi tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint a SERES-M-KER Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) kijelenti, hogy aláveti magát a fenti rendeletben foglaltaknak és ennek megfelelése képpen az alábbi tájékoztatást adja:

ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: SERES-M-KER Kft.
Székhely: 6344 Hajós, József Attila utca 35/a. 
E-mail: info@seresmker.hu 

Telefon: 06-78-504-180 

Amit ígérhetünk:

1. Megfelelő adatvédelmi intézkedéseket léptetünk életbe és minden más szervezettől elvárjuk, amelyikkel együttműködünk, hogy hasonló minőségű szolgáltatást nyújtson nekünk.

2. Csak akkor kérünk személyes adatokat, ha ez adatvédelemi szempontból jogszerű.

3. Csak annyi személyes adatot kérünk, ami szükséges ahhoz, hogy szolgáltatásainkat megfelelő szinten tudjuk nyújtani és szerződéseinknek ill. a törvényi előírásoknak eleget tudjunk tenni.

4. A személyes adatokat csak arra a célra használjuk, amire eredetileg gyűjtöttük.

5. Ha valaki szeretné megtudni, milyen személyes adataink vannak róla, vagy szeretné azokat módosítani vagy törölni, akkor ezt bármikor kérheti adatkezelőnek címezve, írásban. A kérést teljesítjük, feltéve, hogy az nem ellentétes törvényi vagy szerződéses kötelezettségeinkkel.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató www.smkshop.hu oldal adatkezelését szabályozza!

 

1. Regisztráció

A személyes adatok kezelője: Adatkezelő

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a weboldal ezen szolgáltatását a felhasználó nem tudja igénybe venni.

Adatkezelés célja: Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Felhasználónak csak egyetlen alkalommal kelljen megadnia az adatait és nem minden egyes Bejelentkezés során. Bizonyos szolgáltatások a weboldalon kizárólag regisztrált Felhasználók számára elérhetők

Adatkezeléssel érintett adatok köre: megjelenített vezeték- és keresztnév, e-mail cím, jelszó, telefonszám

Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó –leiratkozással –meg nem tiltja.

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő telephelyén található informatikai eszközök

 

2. Belépés

A személyes adatok kezelője: Adatkezelő

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a weboldal ezen szolgáltatását a felhasználó nem tudja igénybe venni.

Adatkezelés célja: Honlapra történő bejelentkezést megelőzően szükséges megadni ezeket az adatokat. Bizonyos szolgáltatások a weboldalon kizárólag regisztrált Felhasználók számára elérhetők, így tud a belépés is megvalósulni.

Adatkezeléssel érintett adatok köre: e-mail cím, jelszó

Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó –leiratkozással –meg nem tiltja.

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő telephelyén található informatikai eszközök

 

3. Ajánlatkérés

A személyes adatok kezelője: Adatkezelő

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a weboldal ezen szolgáltatását a felhasználó nem tudja igénybe venni.

Adatkezelés célja: ajánlatkérés esetén ajánlat adás, kapcsolattartás

Adatkezeléssel érintett adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, ajánlatkérés szövege

Az adatok törlésének határideje: érintett üzenete megválaszolásra nem kerül, vagy az egyéb kapcsolatos ügyintézés le nem zárul

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő telephelyén található informatikai eszközök

 

4. Kapcsolatfelvétel e-mail útján

A személyes adatok kezelője: Adatkezelő 

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az elektronikus levélváltás kényelmi funkcióit és szolgáltatásait a felhasználó nem tudja igénybe venni.

Az adatkezelés célja: Az e-mail elküldésével lehetősége nyílik az érintettnek arra, hogy egyszerűen üzenetet küldjön az Adatkezelőnek. Majd ezt követően az üzenetre történő válaszadás és az ehhez szükséges kapcsolattartás.

Adatkezeléssel érintett adatok köre: név, e-mail cím, üzenet témája, üzenet

Az adatok kezelésének ideje: Adatkezelő az üzenetküldés során felvett adatokat addig kezeli, míg az érintett üzenete megválaszolásra nem kerül, vagy az egyéb kapcsolatos ügyintézés le nem zárul.

 

5. Kapcsolatfelvétel oldalon küldött üzenet útján 

A személyes adatok kezelője: Adatkezelő 

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az elektronikus üzenetküldés funkcióit és szolgáltatásait a felhasználó nem tudja igénybe venni.

Az adatkezelés célja: Az üzenet elküldésével lehetősége nyílik az érintettnek arra, hogy egyszerűen üzenetet küldjön az Adatkezelőnek. Majd ezt követően az üzenetre történő válaszadás és az ehhez szükséges kapcsolattartás.

Adatkezeléssel érintett adatok köre: név, e-mail cím, üzenet

Az adatok kezelésének ideje: Adatkezelő az üzenetküldés során felvett adatokat addig kezeli, míg az érintett üzenete megválaszolásra nem kerül, vagy az egyéb kapcsolatos ügyintézés le nem zárul.

 

6. Vásárlás a Webáruházon keresztül

A Felhasználóknak a Webáruházon történő vásárlása előzetes regisztrációhoz kötött. A Webáruházon történő regisztrációt követően azonban a vásárlás nem szükségszerű. Erre tekintettel az Adatkezelő a két folyamathoz kapcsolódó, a felhasználó személyes adataival kapcsolatos adatkezelésről külön ad tájékoztatást.

A személyes adatok kezelője: Adatkezelő

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik szerződő fél. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) Amennyiben a felek között létrejött adásvételi szerződés teljesedésbe ment (az érintett mint vevő a vételárat megfizette, és az Adatkezelő mint Eladó a megrendelt terméket a vevőnek átadta, aki a terméket átvette), az adatkezelés jogalapja a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a weboldal ezen szolgáltatását a felhasználó nem tudja igénybe venni, nem tud a webshopból vásárolni.

Az adatkezelés célja: A Felhasználónak a Webáruházból történő megrendeléseinek felvétele, a megrendelés visszaigazolása, teljesítése, kiszállítása, a vásárlásról számla, bizonylat kiállítása, és az Adatkezelőt terhelő bizonylati rend megtartásával, és a bizonylatolással kapcsolatos kötelezettség teljesítése.

Adatkezeléssel érintett adatok köre: számlázási név (vezeték- és keresztnév), e-mail cím, telefonszám, számlázási cím (irányítószám, település, cím), szállítási cím (irányítószám, település, cím)

Az adatkezelés időtartama: a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése szerint a számla kiállítása évének utolsó napját követő 8. év utolsó napja.

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő telephelyén található informatikai eszközök, a papír alapú iratok, számlák esetén az Adatkezelő irattára.

 

Adattovábbítás: a jelen fejezetben meghatározott adatkezeléssel érintett, az alábbi adatok az alábbi adatkezelőknek kerülnek továbbításra:

Adatkezelő: Magyar Posta Zrt.

Az adattovábbítás célja: a megrendelt termékek házhoz szállítása,

Továbbított adatok köre: az a számlán feltüntetett vevői adatok (név, szállítási, és számlázási cím)

Az adattovábbítás jogalapja: az adattovábbítás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik szerződő fél.

 

7. Látogatói statisztikák készítése

Az adatkezelés célja: A Társaság honlapjához és a társaság által közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése. A külső szolgáltatók a felhasználó számítógépén, ún. sütit (cookie) helyeznek el, így lehetőségük nyílik összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal. A felhasználó a honlapon felugró ablakban a sütikre vonatkozó kérelmet bármikor visszautasíthatja.

A kezelt adatok köre: Dátum, időpont, felhasználó számítógépének IP címe, meglátogatott oldal IP címe, előzőleg meglátogatott oldal IP címe, felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 2 év időtartam

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő telephelyén található informatikai eszközök

 

8. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok

Technikailag rögzítésre kerülő adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként naplóz (pl. IP cím, session ID). Az internet működéséből adódóan az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül –az internet használatával -automatikusan naplózza. Az internet ezen automatikus szerver-kliens kommunikációk nélkül nem működik. Ezen adatok egyéb Felhasználói személyes adatokkal -törvény által kötelezővé tett esetek kivételével -össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő napló-fájlok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

 

9. Cookie-k

A weboldalon megtalálható Tájékoztató (felugró ablak) szerint

 

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást Adatkezelő. Az egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik Adatkezelőt. Adatkezelő e szervek részére –amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte –személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

 

A fentiekkel összefüggésben tájékoztatjuk arról, hogy személyes adatait az Európai Unión kívül tartózkodó vagy működő címzettek részére nem továbbítjuk.

 

ADATFELDOLGOZÓ (fentiekben nevesített adatkezelés vonatkozásában)
Tárhely és e-mail domain szolgáltató

 

Shoprenter:
4028 Debrecen, Kassai út 129.
+36-1/234-5012
info@shoprenter.hu

Halasi Számítástechnika Bt.:
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 8.
+36 30 868 01 03

 

MIK AZ ÖN JOGAI A SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓAN?

Ön a következő jogokkal rendelkezik, és ezeket Adatkezelőnek címzett megkeresésén keresztül gyakorolhatja:

Hozzáférési jog
Az érintett jogosult arra, hogy a fentiekben megadott elérhetőségeken keresztül Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van- e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 • Adatkezelő
  • milyen személyes adatait;
  • milyen jogalapon;
  • milyen adatkezelési cél miatt;
  • mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
 • Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • Milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat Adatkezelő rendelkezésére);
 • Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 

A helyesbítés joga
Jogában áll kérni, hogy Adatkezelő helyesbítse személyes adatait, amennyiben azok pontatlanok, vagy kiegészítse azokat, ha nem teljesek. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

 

Az adatok tárolásának megszüntetéséhez vagy törléséhez való jog.
A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha Adatkezelő feladatainak végrehajtásához az adat nem szükséges.

 

Korlátozási jog
Az érintett személy a fentiekben megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben:

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

 

A tiltakozáshoz való jog
Az érintett személy Adatkezelő elérhetőségein keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelőnél nem történik sem automatizált döntéshozatal és profilalkotás sem.

 

INTÉZKEDÉS FENTI KÉRELME NYOMÁN

Indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról, a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt.

Ha és amennyiben nem teszünk intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A személyes adatokat Adatkezelő elektronikusan és papír alapon őrzi, ezeket elzártan tárolja, és a területre, illetve az informatikai rendszerbe történő belépés korlátozásával is védi.

 

ADATVÉDELMI INCIDENS

Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó dokumentumok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett

tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet Adatkezelő, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott Adatkezelőnek, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több Adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az Adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes Adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

Panasz esetén elsősorban a fent megjelölt elérhetőségeken tehet panaszt, de jogában áll személyes adatainak általunk történő kezelésével kapcsolatban panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz is:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Posta cím: 1363  Budapest, Pf.: 9.
Cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat a NAIH vagy az érintett bíróság részére kiadja.

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, Adatkezelő –jelen tájékoztatóval azonos követelményeket támasztó –belső szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról az érintetteket a változások átvezetését követően az irodájában közzétett közlemény útján tájékoztatja.

Ha Ön az adatvédelmi jogaival kapcsolatban további információkat szeretne kapni, kérjük forduljon az Adatkezelőhöz.

A tájékoztató elkészítése során Adatkezelő figyelemmel volt az alábbi jogszabályokra:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.

Infotv. Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

GDPR vagy Rendelet Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelethatályon kívül helyezéséről 

Ptk. a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; 


Hajós, 2021. június 2.

Seres Tamás
ügyvezető

Keresés